„Powiedz mi, a zapomnę…
pokaż mi, może będę pamiętał…
zaangażuj mnie, to zrozumiem.”

Benjamin Franklin

„Jak zdobyć zaufanie kolegów z pracy pochodzących z innych krajów?”

„Czy emocjonalny sposób komunikacji jest równoznaczny z konfliktami?”

„Szwajcarskie apéro – co to takiego?”

Nasza oferta skierowana jest do osób pracujących w otoczeniu międzynarodowym,  przygotowujących się do wyjazdu do pracy za granicę oraz do ich rodzin, jak również do tych, którzy chcą podjąć prowadzenie działalności gospodarczej w innym kraju oraz szukają tam partnerów biznesowych.

Poprzez przybliżenie specyfiki kulturowej danego państwa pomagamy naszym klientom w nawiązywaniu stabilnych i partnerskich relacji opartych na wzajemnym szacunku i szacunku. Pomagamy w integracji w nowym otoczeniu.

Celem, który nam przyświeca  jest rozbudzanie świadomości międzykulturowej oraz rozwój związanych z tym kompetencji.

Nasza oferta jest całkowicie zindywidualizowana i dopasowana do konkretnych potrzeb każdego klienta.