Ekspatriacja i powrót do kraju

Procesowi przygotowywania się do pracy za granicą i ekspatriacji zwykle towarzyszą mieszane emocje – poczynając od euforii, a kończąc na niepokoju. Na początku wyjazd taki postrzegany jest głównie przez pryzmat zawodowy: jako szansa na rozwój i rozwinięcie kariery.

Nierzadko jednak po przybyciu do nowego kraju ekspatriaci napotykają na problemy, których wcześniej nie wzięli pod uwagę: kłopoty z porozumieniem się, inne normy społeczne, odmienne nastawienie do życia wynikające z różnic kulturowych oraz prozaiczne kwestie życia codziennego. Wszystko to sprawia, że mogą czuć się zagubieni i osamotnieni i długo nie potrafią odnaleźć się w nowym środowisku.

Z drugiej strony, powroty do macierzystego kraju również bywają niełatwe – zwłaszcza jeśli pobyt za granicą trwał kilka lat. Wiele osób przechodzi wtedy przez tak zwany odwrócony szok kulturowy związany z problemem odnalezienia się w nowej, choć z pozoru dobrze znanej rzeczywistości.

Nasz program dedykowany jest osobom wyjeżdżającym do pracy za granicę lub powracającym do kraju macierzystego. Ma on dwa główne cele.

Pierwszym z nich jest przybliżenie nowego kraju przedstawiając jego aspekty kulturowe niezbędne do procesu osiedlania się w nowym środowisku. Drugim, ilustracja różnic kulturowych wpływających na sposób komunikacji i relacje międzyludzkie specyficzne dla kraju docelowego.

Wybrane elementy programu

 • Co kryje się pod pojęciem kultura i jaki ma ona wpływ na sposób naszego myślenia i postrzegania świata?
 • Proces osiedlania się w nowym kraju – w jakim stopniu dopasować się do nowego otoczenia?
 • Szok kulturowy po przybyciu do nowego kraju
 • Najważniejsze elementu kulturowe kraju docelowego
 • W jaki sposób wartości kulturowe wpływają na styl komunikacji oraz relacje międzyludzkie?
 • Jakie kompetencje są niezbędne do pracy w otoczeniu wielokulturowym?
 • Przygotowanie do powrotu do kraju macierzystego

Korzyści dla uczestników

 • Świadomość podstawowych różnic kulturowych między krajem pochodzenia a krajem docelowym
 • Zdolność odnalezienia się i integracji w nowym środowisku prywatnym jak i zawodowym
 • Zrozumienie efektów psychologicznych procesu ekspatriacji
 • Głębsze zrozumienie wartości kulturowych kolegów z pracy oraz ich wpływu na styl komunikacji i budowanie relacji między członkami zespołu
 • Rozszerzenie kompetencji międzykulturowych niezbędnych do owocnej pracy za granicą

Korzyści dla firm

 • Zmniejszenie ryzyka przerwania kontraktu zagranicznego
 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych efektów psychologicznych podczas ekspatriacji oraz po powrocie do kraju macierzystego
 • Wsparcie dla pracowników oraz ich rodzin podczas pobytu za granicą
 • Zmniejszenie ryzyka nieporozumień wynikających z różnic kulturowych
 • Zbudowanie wizerunku firmy dbającej o dobre samopoczucie swoich pracowników
 • Zbudowanie wizerunku firmy jako otwartej i szanującej różnice kulturowe, przygotowanej na wyzwania wynikające z globalizacji gospodarczej i na rynku pracy

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Skontaktuj się z nami!

+41 (0)79 175 2100
contact@thekulturquest.com