Ocena wrażliwości kulturowej

Praca w zespole wielokulturowym oraz częste pobyty za granicą poszerzają naszą wiedzę o innych krajach, niekoniecznie jednak czynią nas wrażliwymi na międzykulturowe różnice.

Zdolność do postrzegania cudzoziemców w ich własnym kontekście kulturowym (a nie przez pryzmat stereotypów) wymaga czasu i refleksji.

Nasz program przybliży uczestnikom warsztatu etapy modelu rozwojowego wrażliwości kulturowej opartego na koncepcie Miltona J. Bennetta, zaczynającego się z reguły od negacji odmiennych wartości kulturowych i kończącego się w idealnym przypadku na ich akceptacji i przyswojeniu.

Model ten pozwoli uczestnikom na ocenę ich własnego stopnia zaawansowania, a także na identyfikację możliwych działań prowadzących do osiągnięcia etapu końcowego.

Wybrane elementy programu

 • Co kryje się pod pojęciem kultura i jaki ma ona wpływ na sposób naszego myślenia i postrzegania świata
 • Etapy rozwoju wrażliwości kulturowej
 • Oszacowanie własnego stopnia rozwoju wrażliwości kulturowej
 • Sposoby na uwolnienie się od etnocentrycznego spojrzenia na świat oraz stawanie się bardziej otwartym na różnice międzykulturowe

Korzyści dla uczestników

 • Zrozumienie procesu rozwoju wrażliwości kulturowej, ocena własnego stadium zaawansowania
 • Wypracowanie własnego uniwersalnego sposobu na integrację w nowym kraju, niezależnie od narodowości
 • Poznanie podstaw niezbędnych do owocnej komunikacji z osobami w środowisku wielokulturowym
 • Umiejętna nawigacja między odmiennymi stylami komunikacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych
 • Rozszerzenie kompetencji międzykulturowych oraz podwyższenie szans na sukces w czasie pracy za granicą

Korzyści dla firm

 • Zmniejszenie ryzyka przerwania kontraktu zagranicznego
 • Zmniejszenie ryzyka krytycznych incydentów wynikających z różnic kulturowych
 • Rozwinięcie świadomości międzykulturowej pomiędzy pracownikami
 • Poprawa wizerunku firmy jako świadomej różnic kulturowych oraz otwartej na pracę z cudzoziemcami w atmosferze szacunku i zrozumienia

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Skontaktuj się z nami!

+41 (0)79 175 2100
contact@thekulturquest.com