Zachód spotyka się ze Wschodem

Prowadzenie działalności gospodarczej z partnerami z Azji nierzadko okazuje się dla Europejczyków ogromnym wyzwaniem ze względu na odmienne style komunikacyjne oraz duże różnice kulturowe.

Wynika to głównie z faktu, że w wielu krajach azjatyckich dominuje niewerbalny i niejednoznaczny sposób komunikacji. Dużą wagę przywiązuje się tam do tradycji i rytuałów, zarówno w świecie biznesu jak i w życiu prywatnym.

W krajach azjatyckich rzadko spotykamy się z bezpośrednią i jednoznaczną odmową, gdyż takie zachowanie uważane jest za nieuprzejme. Jest to szczególnie kłopotliwe podczas negocjacji, ponieważ często mylone jest ze słabością partnerów azjatyckich.

Jednak pod maską uprzejmego uśmiechu ukrywa się niejednokrotnie ostatecznie podjęta i niepodważalna decyzja, która wymaga zrozumienia i uszanowania.

Nasz program przybliży uczestnikom warsztatu azjatyckie systemy wartości i sposoby rozumowania.

Za pomocą praktycznych przykładów pokażemy, jak odczytywać niewerbalne i niejednoznaczne sygnały w komunikacji, aby móc nawiązywać i podtrzymywać trwałe kontakty z osobami pochodzenia azjatyckiego.

Wybrane elementy programu

 • Co kryje się pod pojęciem kultura i jaki ma ona wpływ na sposób naszego myślenia i postrzegania świata?
 • Co sprawia, że kultury azjatyckie są tak unikatowe i tak różne od zachodnich?
 • Korzenie kultur azjatyckich
 • Jak nawiązywać i podtrzymywać kontakty z partnerami gospodarczymi oraz kolegami z Azji? (np. z Chin lub z Indii)

Korzyści dla uczestników

 • Praktyczne informacje na temat prawidłowej identyfikacji i rozwiązywania trudności w kontaktach z azjatyckimi kolegami lub partnerami gospodarczymi
 • Nabycie podstawowych kompetencji międzykulturowych niezbędnych do owocnej i efektywnej pracy w wielokulturowych zespołach
 • Pogłębienie świadomości odmiennych wartości kulturowych oraz ich wpływ na sposób komunikacji

Korzyści dla firm

 • Zwiększenie szans na sukces działań gospodarczych w Azji lub z partnerami azjatyckimi
 • Demitologizacja orientu
 • Pogłębienie wiedzy o tym co nas łączy w biznesie z osobami pochodzenia azjatyckiego
 • Zmniejszenie ryzyka nieporozumień na tle różnic kulturowych
 • Podniesienie renomy firmy jako partnera gospodarczego który jest świadomy różnic kulturowych oraz przygotowany na współpracę z partnerami z Azji

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Skontaktuj się z nami!

+41 (0)79 175 2100
contact@thekulturquest.com