Zarządzanie projektami
w środowisku wielokulturowym

Udane zarządzanie projektem mierzy się często na podstawie poniższych kryteriów: „czy nadal dążymy do wytyczonego celu?”, „czy możemy dotrzymać ustalonego terminu?”, „czy jesteśmy w stanie utrzymać budżet?”, „czy nasz projekt dostarczy rozwiązanie o wymaganej jakości?”

Prowadzenie projektów, nawet w środowisku kulturowo jednorodnym, bywa niełatwe, a może stać się prawdziwym wyzwaniem, kiedy poszczególni członkowie zespołu pochodzą z różnych krajów.

Kierujący projektami skupiają się przeważnie na osiągnięciu celów i nierzadko zapominają o tym, że różnice kulturowe i nieporozumienia w zespole mają znaczący wpływ na przebieg pracy. Mogą ją opóźnić, a nawet doprowadzić do przerwania projektu.

Nasz program pomoże uczestnikom warsztatu rozpoznać w jaki sposób odmienne doświadczenia kulturowe wpływają na prace w zespołach np. podejście do zarządzania czasem, przykładanie wagi do dobrych relacji z innymi członkami zespołu lub też akceptację systemu hierarchii.

Co więcej, poznają oni korzyści płynące z różnego podejścia do wykonywania zadań ujawniającego się podczas zarządzania projektami.

Wybrane elementy programu

 • Co kryje się pod pojęciem kultura i jaki ma ona wpływ na sposób naszego myślenia i postrzegania świata?
 • W jaki sposób różnice kulturowe wpływają na pracę w zespole wielokulturowym?
 • Jak w trakcie zarządzania projektem rozpoznać i rozwiązać nieporozumienia związane z różnicami kulturowymi?
 • Jak stworzyć atmosferę opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku pomiędzy członkami zespołu?
 • Dlaczego kompetencje międzykulturowe są ważne i jak je rozwijać?
 • Angielski jako lingua franca – zalety i wyzwania

Korzyści dla uczestników

 • Praktyczne przykłady jak rozpoznawać i pokonywać wyzwania związane z pracą w zespole wielokulturowym
 • Rozpoznanie tych wartości i norm kulturowych kolegów, które mają niebagatelny wpływ na ich sposób komunikacji oraz na potrzebę budowania zaufania i nawiązywania trwałych kontaktów
 • Rozwinięcie kompetencji międzykulturowych, niezbędnych do owocnej pracy z osobami pochodzącymi z różnych krajów i kręgów kulturowych
 • Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami warsztatu

Korzyści dla firm

 • Podniesienie wydajności zespołu wielokulturowego
 • Zmniejszenie ryzyka opóźnienia lub przerwania projektu
 • Zmniejszenie ryzyka powstawania konfliktów na tle różnic międzykulturowych
 • Podwyższona świadomość międzykulturowa pracowników oraz większa chęć do kontraktów zagranicznych
 • Zbudowanie wizerunku firmy jako otwartej i szanującej różnice kulturowe, przygotowanej na wyzwania wynikające z globalizacji gospodarczej i na rynku pracy

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Skontaktuj się z nami

+41 (0)79 175 2100
contact@thekulturquest.com